Incorporating EU Citizens’ Perceptions of Law

  • Projectduur: november 2021 – november 2025

Binnen het CITIZENS-LAW project onderzoeken we hoe we de rechtsstaat in de Europese Unie (EU) kunnen versterken door het bestuderen van de maatschappelijke opvattingen over het recht.

citizens law

Projectbeschrijving

In het CITIZENS-LAW project bestuderen we de sociale grondslagen van de rechtsstaat. Kennen mensen het recht, erkennen ze het recht en gebruiken ze het recht? Hiervoor maken wij gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals focusgroepen, surveys, een sociale media analyse en interviews op basis van foto-dagboeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in drie landen: Nederland, Denemarken en Hongarije. Deze onderzoeksresultaten worden vertaald in een nieuwe ‘governance toolkit’ om de rechtsstaat in Europa te versterken.

Het project staat onder leiding van prof. dr. Marc Hertogh (Rijksuniversiteit Groningen) en het onderzoek wordt uitgevoerd door drie postdocs. Lees hier meer over de postdoc-projecten. Het project wordt gefinancierd door NWO en loopt van november 2021 – november 2025.

citizens law

Achtergrond

Er is sprake van een rechtsstaat-crisis in de Europese Unie (EU). De huidige aanpak om deze crisis te beëindigen legt de nadruk op de juridische instituties van de rechtsstaat. Maar als we willen dat de rechtsstaat er werkelijk toe doet, dan moeten we naast de juridische fundamenten ook kijken naar de sociale grondslagen van de rechtsstaat.

Hoewel er veel onderzoek is verricht naar de juridische aspecten, zijn de sociale grondslagen van de rechtsstaat nog grotendeels een black box. CITIZENS-LAW bestudeert daarom met behulp van innovatief empirisch-juridisch onderzoek de maatschappelijke opvattingen van het recht in drie verschillende landen. Samen met beleidsmakers, ngo’s en andere maatschappelijke partners vertalen we onze onderzoeksbevindingen in een nieuwe voorstellen om de rechtsstaat in Europa te versterken.